Administratieve dienstverlening

Voor u als particulieren:


■  Het verzorgen van de aangifte Inkomstenbelasting

■  Aanvraag huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag

■  Aanvraag voorlopige teruggaaf

Voor de ZZP-er en Midden- en Kleinbedrijf


■  Het adviseren en inrichten van uw administratie

■  Het verwerken van de dagelijkse administratie (kas/bank/giro, in- en verkoopnota’s)

■  Het opstellen van periodieke overzichten per kwartaal of half jaar

■  Het opstellen van de jaarrekening, aangifte Omzetbelasting, Loonheffingen, Inkomsten- en Vennootschapsbelasting

■  Het verzorgen van de loonadministratie