Pakketten

Totaalpakket ZZP:

De verwerking van de in- en verkoopnota’s, en bankafschriften. Per tijdvak wordt de aangifte Omzetbelasting gedaan en de Jaarrekening en aangifte Inkomstenbelasting opgesteld en verzonden.

Fiscaal pakket ZZP:

De verwerking van de aangifte Omzetbelasting per tijdvak van de door uzelf verwerkte administratie en het opstellen van de Jaarrekening en de aangifte Inkomstenbelasting.


Totaal pakket MKB:

Verwerking van de in- en verkoopnota’s, en bankafschriften. Per tijdvak wordt de aangifte Omzetbelasting gedaan en de Jaarrekening en aangifte Inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting opgesteld en verzonden.

Fiscaal pakket MKB:

De verwerking van de aangifte Omzetbelasting per tijdvak van de door uzelf verwerkte administratie en het opstellen van de Jaarrekening en de aangifte Inkomstenbelasting en/of Vennootschapsbelasting.


Loonpakket:

De verzorging van de loonberekeningen en daarbij behorende zaken kunnen in de bovengenoemde pakketten worden opgenomen.